Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

w Dąbrowie Górniczej

Font Size

Cpanel
Brak grafik

 

 

Witamy

 

Przedszkole nr 5 mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żołnierskiej 188.
Jest to miejsce życzliwe i przyjazne wszystkim dzieciom.
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, a także oczekiwań rodziców.
Naszymi dziećmi opiekuje się i uczy profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne do pełnienia ww. funkcji kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 630 do 1600.

W Przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

  


Biedronki – 3 - latki

Grupa liczy 15 dzieci, wychowawcą jest mgr Beata Kamionka, mgr Joanna Kulisz 

oraz mgr Justyna Guzy.

 Żabki – 4,5 latki

Grupa liczy 21 dzieci, wychowawcą jest mgr Izabela Komoniewska,

mgr Joanna Kulisz

 


 

Motylki – 5,6 latki

Grupa liczy 23 dzieci, wychowawcą jest mgr Justyna Wojdała, mgr Elżbieta Porc

mgr Joanna Kulisz

 

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski (3,4,5,6 latki) - mgr Joanna Staroń

Religia  (5,6 latki) - ksiądz mgr Bronisław Waksmundzki

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski (3,4,5,6 latki) - mgr Joanna Staroń

Religia  (5,6 latki) - ksiądz mgr Bronisław Waksmundzki 

 

 

Intendentem przedszkola jest p. Ewa Znowiec.

 

  

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Motylki i Żabki

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci
w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową,grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00-9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30-10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 

10.45-11.15

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali,zajęcia ruchowe.

 

11.15 -11.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

11.30-12.00

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.00 - 12.30

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.30- 13.20

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane,pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.20 - 13.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

13.30 – 13.45

Podwieczorek. 

 

13.45 – 16.00

 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozchodzenie się do domu.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Biedronki

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Zabawy wg inwencji dzieci
w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową,grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00-9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 

10.00-11.15

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali,zajęcia ruchowe.

 

11.15 -11.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

11.30-12.00

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.00 - 12.30

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.30- 13.20

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane,pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.20 - 13.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

13.30 - 13.45

Podwieczorek. 

 

13.45 – 16.00

 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozchodzenie się do domu.

 

 

 

 

W naszym Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego: „Nasze przedszkole" autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińśkiej
oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej, wyd. MAC.

 

Ponadto nauczyciele realizują programy własne:

 

„Muzyka jest wokół nas” program muzyczny
- opracowany przez panią
 Justynę Wojdała

 „Książkowe motyle” program czytelniczy
- opracowany przez panią Beatę Kamionka

 

 

 

Programy, w których uczestniczy nasze Przedszkole:

 

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 5

 

Jesteś tutaj: Home Przedszkole nr 5 Organizacja pracy przedszkola