Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

w Dąbrowie Górniczej

Font Size

Cpanel
Brak grafik

 

Przedszkole nr 5 mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żołnierskiej 188.
Jest to miejsce życzliwe i przyjazne wszystkim dzieciom.
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, a także oczekiwań rodziców.
Naszymi dziećmi opiekuje się i uczy profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne do pełnienia ww. funkcji kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 1600.

 

W Przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

 


Biedronki – 3,4 latki

Grupa liczy 15 dzieci, wychowawcą jest mgr Monika Bierońska oraz mgr Joanna Kulisz.

 Żabki – 4,5 latki

Grupa liczy 25 dzieci, wychowawcą jest mgr Beata Kamionka.

 


 

Motylki – 6 latki

Grupa liczy 15 dzieci, wychowawcą jest mgr Justyna Wojdała.


Zajęcia dodatkowe:

Język angielski (3,4,5,6 latki) - mgr Joanna Staroń

Religia  (5,6 latki) - ksiądz mgr Bronisław Waksmundzki

 

Intendentem przedszkola jest p. Ewa Znowiec.

 

 

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Motylki i Żabki

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00 - 9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30 - 10.45

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujące założenia podstawy programowej.

 

10.45 - 11.50

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali, zajęcia ruchowe.

 

11.50 -12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

12.00 - 12.30

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.30 - 12.50 

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.50 - 13.50

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane, pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.50 - 14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

14.00 - 14.15

Podwieczorek. 

 

14.15 – 16.00 

 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się do domu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Biedronki

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00 - 9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30 - 10.00

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizujące założenia podstawy programowej.

 

10.00 - 11.45

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali, zajęcia ruchowe.

 

11.45 -12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

12.00 - 12.30

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.30 - 12.50 

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.50 - 13.50

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane, pobyt na świeżym powietrzu.

 

13.50 - 14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

14.00 - 14.15

Podwieczorek. 

 

14.15 – 16.00 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się do domu.

 

 

 

 

 

W naszym Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego: „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińśkiej oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej, wyd. MAC.

 

Ponadto nauczyciele realizują programy własne:

„Muzyka jest wokół nas” program muzyczny - opracowany przez panią
 Justynę Wojdała

„Program własny profilaktyki logopedycznej - wspomaganie rozwoju mowy” - opracowany przez panią Justynę Pietrzyk

 

„Książkowe motyle” program czytelniczy - opracowany przez panią Beatę Kamionka

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 5

 

Jesteś tutaj: Home Przedszkole nr 5 Organizacja pracy przedszkola