DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1

mgr Jolanta Matuszczyk

Nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły podczas jego nieobecności - mgr Beata Bucka


GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

WYCHOWAWCY I DRUDZY WYCHOWAWCY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

Klasa I - wychowawca - mgr Jolanta Bień

II - wychowawca - mgr Małgorzata Skrzelowska

Klasa II - wychowawca - mgr Elżbieta Porc

II - wychowawca - mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

Klasa III- wychowawca - mgr Agata Bretner

II - wychowawca - mgr Joanna Młotkowska

Klasa IV - wychowawca - mgr Paweł Opiłka

II - wychowawca - mgr Joanna Staroń

Klasa V - wychowawca - mgr Olga Lipecka

II - wychowawca - mgr Wioletta Ozdoba

Klasa VII - wychowawca - mgr Agnieszka Czerwińska

II - wychowawca - mgr Violetta Strzelecka

Klasa VIIIa - wychowawca - mgr Beata Wiszniewska

II - wychowawca - mgr Ilona Łonak

Klasa VIIIb - wychowawca - mgr Beata Bucka

II - wychowawca - mgr Monika BierońskaEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:
mgr Jolanta Bień
mgr Elżbieta Porc
mgr Agata Bretner

JĘZYK POLSKI:
mgr Ilona Łonak
mgr Małgorzata Skrzelowska
mgr Magdalena Koziak

HISTORIA, WOS:
mgr Olga Lipecka

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Joanna Staroń
mgr Joanna Młotkowska

JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Joanna Kulisz

MATEMATYKA:
mgr Joanna Cybulska
mgr Violetta Strzelecka

PRZYRODA:
mgr Beata Bucka

BIOLOGIA, GEOGRAFIA:
mgr Beata Bucka

FIZYKA:
mgr Violetta Strzelecka

CHEMIA:
mgr Magdalena Woźniczko

PLASTYKA:
mgr Agnieszka Czerwińska

MUZYKA:
mgr Justyna Wojdała

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
mgr Beata Wiszniewska

INFORMATYKA:
mgr Beata Wiszniewska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA:
mgr Beata Wiszniewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
mgr Jolanta Matuszczyk
mgr Paweł Opiłka

RELIGIA:
ks. mgr Bronisław Waksmundzki
mgr Beata Wiszniewska

DORADZTWO ZAWODOWE:
mgr Monika Bierońska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Iwona Deja

BIBLIOTEKA:
mgr Małgorzata Skrzelowska

ŚWIETLICA:
mgr Agnieszka Czerwińska
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla
mgr Małgorzata Skrzelowska
mgr Beata Bucka
mgr Olga Lipecka 
mgr Beata Wiszniewska
mgr Jolanta Bień

 


SPECJALIŚCI:

PEDAGOG:
mgr Monika Muniowska

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
mgr Agnieszka Czerwińska

LOGOPEDA:
mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE:
mgr Monika Bierońska
mgr Wioletta Ozdoba


RADA RODZICÓW:
Przewodnicząca – Dominika Ranik
Zastępca  - Agnieszka Jędrusik 
Skarbnik - Monika Imielska


SAMORZĄD SZKOLNY:
Przewodnicząca - Amelia Kir
Zastępca - Michalina Koziak
Skarbnik - Jakub Macha
Członkowie - Monika Michałowska, Mateusz Krzyśko 


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
mgr Monika Muniowska
mgr Agnieszka Czerwińska