Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

w Dąbrowie Górniczej

Font Size

Cpanel
Brak grafik

ORGANA SZKOŁY

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1

                  mgr Jolanta Matuszczyk

Nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły podczas jego nieobecności - mgr Beata Bucka

 

GRONO PEDAGOGICZNE PRZEDSZKOLA NR 5:

mgr Justyna Wojdała - "0" zerówka
mgr Beata Kamionka - 3 latki
mgr Izabela Komoniewska - 4-5 latki

mgr Justyna Guzy - 3 latki

mgr Joanna Kulisz - 4-5-6 latki

 

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

 

WYCHOWAWCY I DRUDZY WYCHOWAWCY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

Klasa I -  wychowawca - mgr Agata Bretner 

          II - wychowawca - mgr Joanna Młotkowska

Klasa II - wychowawca - mgr Jolanta Bień 

          II - wychowawca - mgr Joanna Kulisz

Klasa III- wychowawca - mgr Elżbieta Porc

          II - wychowawca - mgr Justyna Guzy

Klasa V -  wychowawca - mgr Agnieszka Czerwińska 

          II -  wychowawca - mgr Małgorzata Skrzelowska

Klasa VIa - wychowawca - mgr Beata Wiszniewska

          II -    wychowawca - mgr 

Klasa VIb - wychowawca - mgr Beata Bucka

          II -    wychowawca - mgr Monika Bierońska

Klasa VII -  wychowawca - mgr Joanna Staroń

          II -    wychowawca - mgr Violetta Strzelecka

Klasa VIII - wychowawca - mgr Olga Lipecka

          II -    wychowawca - mgr Ilona Łonak

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA :

mgr Jolanta Bień
mgr Elżbieta Porc

mgr Agata Bretner 

 

 

 

JĘZYK POLSKI:
mgr Ilona Łonak

mgr Małgorzata Skrzelowska

mgr Magdalena Koziak

 

HISTORIA, WOS:
mgr Olga Lipecka

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Joanna Staroń

mgr Joanna Młotkowska

JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Joanna Kulisz

MATEMATYKA:
mgr inż.Jolanta Oczadły

mgr Violetta Strzelecka

PRZYRODA:
mgr Beata Bucka

BIOLOGIA, GEOGRAFIA:
mgr Beata Bucka

FIZYKA:
mgr Violetta Strzelecka

CHEMIA:
mgr Maria Kloc - Baradziej

PLASTYKA:
mgr Agnieszka Czerwińska

MUZYKA:
mgr Justyna Wojdała

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
mgr Beata Wiszniewska

INFORMATYKA:
mgr Beata Wiszniewska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA:
mgr Beata Wiszniewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
mgr Jolanta Matuszczyk
mgr Paweł Opiłka

RELIGIA:
ks. mgr Bronisław Waksmundzki
mgr Beata Wiszniewska

DORADZTWO ZAWODOWE:

mgr Monika Bierońska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Iwona Deja

BIBLIOTEKA:
mgr Małgorzata Skrzelowska

ŚWIETLICA:
mgr Agnieszka Czerwińska
mgr Beata Bucka
mgr Małgorzata Skrzelowska
mgr  Paweł Opiłka

mgr Violetta Strzelecka

mgr Olga Lipecka

 

SPECJALIŚCI:

PEDAGOG:
mgr Monika Muniowska

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
mgr Agnieszka Czerwińska

LOGOPEDA:
mgr Justyna Guzy

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY:

mgr Monika Bierońska

mgr Małgorzata Wasilewska

RADA RODZICÓW:
 Przewodnicząca – Marta Błaszkiewicz
 Zastępca przew. -  Ewa Piotrowska                                                                                                 
Skarbnik - Agnieszka Jędrusik 

SAMORZĄD SZKOLNY:
Przewodnicząca - Aleksandra Woźniczka
Zastępca   - Tymoteusz Musiał
Skarbnik    - Oliwia Reimann

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

mgr Monika Muniowska

mgr IlonaŁonak

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 5

 

Jesteś tutaj: Home Szkoła Organa szkoły