WSPIERANIE UCZNIA

 

Pedagog

Pedagog szkolny - mgr Monika Muniowska

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021          

    

                                     PONIEDZIAŁEK                       11:00 – 16:00

                                     WTOREK                                 10:30 – 15:30

                                                                                      

                                     ŚRODA                                    11:00 - 16.00

                                                                                     

                                     CZWARTEK                             10:30 – 14:30

                                                                                      14:30 - 15:15 (zaj. rozwijające umiejętności emocj. - społ.)

                                                                                      17:00 - 18:00 (konsultacje dla rodziców)

                                     PIĄTEK                                        10.30 - 13.30

                                                                                 13:30 - 14:15 (zajęcia o charakterze terapeutycznym)

                                  

 

 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

pobierz

 

Logopeda

Logopeda - mgr Małgorzata Wójcik - Czapla

 

HARMONOGRAM  PRACY  LOGOPEDY

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

8:00  -  8:45       (przedszkole)

8:55  -  9:40       (przedszkole)

9:50  -  10:35     (przedszkole)

10:45  - 11:30    (przedszkole)

12:00  -  12:45   (szkoła)

12:45  -  13:30   (szkoła)

13:40  -  14:25   (szkoła)

WTOREK

10:45  - 11:30    (przedszkole)

11:45  -  12:30   (szkoła) 

ŚRODA

11:45  -  12:30   (szkoła) 

12:45  -  13:30   (szkoła-zajęcia indywidualne)

CZWARTEK

11:45  -  12:30   (szkoła) 

14:30  -  15:15   (szkoła)

 

PIĄTEK

11:45  -  12:30   (szkoła- zajęcia indywidualne)

12:45  -  13:30   (szkoła)

13:40  -  14:25   (szkoła)

14:30  -  15:15   (szkoła)

 

 

 

Terapia Pedagogiczna

Terapeuta – mgr Agnieszka Czerwińska

 

l.p.

Rodzaj zajęć

Czas zajęć

1

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Czwartek 15.00 - 15.45

Piąte 7.15-8.00

 

Pedagog szkolny - mgr Monika Muniowska

 

l.p.

Rodzaj zajęć

Czas zajęć

1.

Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno - społeczne

Czwartek 14.30 - 15.15

2.

Zajęcia o charakterze terapeutycznym

Piątek 13.30 - 14.20

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

PONIEDZIAŁEK

Matematyka kl. VIIa, VIIb, VIII

7.05 - 7.50

mgr Violetta Strzelecka

Język polski kl.VIII

13.35 - 14.20

mgr Ilona Łonak

WTOREK

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

11.45 - 12.30

mgr Elżbieta Porc

Język polski kl.VI, VIIa

7.15 - 8.00

mgr Ilona Łonak

Matematyka kl. IV, VI

13.35 - 14.20

mgr Violetta Strzelecka

ŚRODA

Język angielski kl. VI - VIII

14.25 – 15.10

mgr Joanna Staroń

PIĄTEK

Język polski kl. VIIb, VIII

13.35- 14.20

mgr Ilona Łonak


 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania

WTOREK
Zajęcia rozwijające kl.VIIb 7.15 – 15.10 mgr Beata Bucka
CZWARTEK
Zajęcia rozwijające kl.VIIa 7.15 – 15.10 mgr Beata Bucka