Odsłony: 39

W ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie", w klasach VIII odbyła się projekcja filmu "Przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego - Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce".