Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

5 IX 2022 
 Ogólnopolska akcja propagująca znajomość literatury narodowej od 11 lat odbywa się w pierwszą sobotę września z udziałem Pary Prezydenckiej oraz słynnych osobistości świata kultury. W tegorocznym centrum wydarzeń znalazły się Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie, wyznaczając początek dziejów poezji romantycznej w Polsce. Zbiór Mickiewiczowskich poezji szybko stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Nasz wieszcz wykreował na tle nastrojowej przyrody fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości i ludowej moralności, wypełniony różnorodnymi fantastycznymi postaciami Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

W ramach obchodów Narodowego Czytania uczniowie klasy VIII przygotowali inscenizację „Pani Twardowskiej”. Widzowie mogli z zapartym tchem śledzić figle imć Twardowskiego (Tytus), który sprytnie uniknął porwania przez czarta Mefistofelesa (Natalka). Nastrojowa scenografia karczmy „Rzym”, kostiumy szlacheckie oraz efekty specjalne („już z żołnierza masz zająca”…) pozwoliły przenieść publiczność w tajemniczy i fantastyczny świat ballady.

A już za rok czytamy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej…

„Witaj szkoło”

Nowy Rok Szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy  o godz. 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Dąbrowie Górniczej, której przewodniczył ks. Proboszcz Bronisław Waksmundzki. We mszy uczestniczyli licznie nauczyciele wraz z Panią dyrektor, uczniowie i rodzice. Następnie o godz. 9.00 cała społeczność szkolna zgromadziła się na Sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor Jolanta Matuszczyk powitała gorąco wszystkich zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, pracowników ZSP nr 1 oraz rodziców. Następnie odczytała list od Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Przedstawiła również nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas.

Uczennice i uczniowie klasy III  oraz jedna uczennica klasy I w swoim  imieniu przywitali szkołę, pożegnali wakacje, nawiązując do wspomnień, zaprosili uczniów do nauki,  zwłaszcza najmłodszych kolegów i koleżanki z klasy I. Bardzo poważnym akcentem przypomnieli o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  w 1939 r. Całość uświetnili wesołą piosenką „ Chociaż mało mamy lat”.

Na forum powitano uczniów klasy I  gromkimi brawami. Następnie uczniowie wszystkich klas udali się do swoich sal lekcyjnych wraz
z wychowawcami.

„ Bo co może, co może mały człowiek, tak jak ja, albo ty?

Ktoś powiedział, że robiąc to co robi, właśnie uczy się żyć”

„Z KULTURĄ MI DO TWARZY” -  to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny do którego od października 2021r. przystąpiła klsa1. Celem projektu było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niepełnoprawnych. Realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w październiku i trwała do końca maja.  Projekt składał się z 4 modułów :

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Z każdego modułu klasa 1 musiała wykonać co najmniej 5 wybranych zadań. Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pracowali nad każdym zadaniem. Spotkanie z Panem Prezydentem, wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy na grobie pierwszego Kierownika Szkoły, poznanie brzmienia i wyglądu  instrumentów muzycznych, wykonanie bardzo kreatywnych Kartek świątecznych dla seniorów, przygotowanie występu dla Babć i Dziadków , wspólnie z rodzicami wykonanie DRZEWA Genealogicznego czy skonstruowanie „Chińskich  wachlarzy” – to niektóre z ponad 24 zadań jakie PIERWSZAKI zaliczyli na 6+. Szkoła otrzymała certyfikat a uczniowie pamiątkowe dyplomy. Realizacja projektu przyniosła uczniom klasy 1 wiele radości i zadowolenia oraz najważniejsze –  zaangażowali również rodziców.

W dniu 17.06.2022r. uczniowie klasy 1 mieli zaszczyt uczestniczyć w kolejnym  fascynującym spotkaniu w ramach projektu „Ciekawe zawody naszych rodziców”. Tym razem odwiedziła ich mama Jakuba – z zawodu fizjoterapeuta Pani Dominika Ranik. Uczniowie  poznali tajniki pracy, budowę człowieka oraz jakie urządzenia pomagają ludziom wrócić do pełni sił. Uczniowie bardzo chętnie i wielką ochotą skorzystali z możliwości praktycznego doświadczenia masaży twarzy i pleców. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w wykonywaniu różnych ćwiczeń. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)