Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami z życia szkoły.

4 marca rozpocznie się nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 13 marca, a niezłożenie wniosku w tym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/ Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą wypełnić wniosek w przedszkolu, które traktują jako pierwszy wybór.

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do: Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

W dniu 22 lutego podczas targów uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Mogli także dowiedzieć się więcej o różnych zawodach i możliwościach rozwoju zawodowego. Ponadto, odbyły się liczne prezentacje, warsztaty i spotkania z przedstawicielami różnych placówek edukacyjnych.

Wśród gości specjalnych targów znajdowali się także Włodarze naszego miasta, którzy udzielali rad i odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji oraz perspektyw zawodowych w lokalnym środowisku. Dla uczniów był to nie tylko czas na zdobycie informacji, ale także na nawiązanie kontaktów i budowanie relacji z przedstawicielami instytucji edukacyjnych.

Targi Edukacyjne okazały się być bardzo owocne i pomocne dla uczniów z klasy 7, którzy dzięki nim mogli lepiej zrozumieć swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.

Corocznie 21 lutego pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który jako święto zainicjowane przez UNESCO w 1999 roku ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się podczas dzisiejszych zajęć w ogólnopolską akcję promowania ojczystego języka. Były zgadywanki, ciekawostki i łamańce językowe oraz polskie przysłowia.
Pamiętajmy –  nasz język ojczysty jest wyjątkowy i nie tylko dlatego, że chrzęści, szeleści i warczy. To wyraz naszej tożsamości narodowej. Mamy szczęście, że dziś możemy swobodnie nim się posługiwać, bez obaw przed grożącymi restrykcjami. 
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…”

W dniu 12 lutego odbyło się wyjątkowe spotkanie przedszkolaków i uczniów kl. I - III naszej szkoły z przedstawicielami  Szkoły Muzycznej im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z różnorodnym światem instrumentów dętych oraz zainspirowanie ich do rozwijania własnych umiejętności muzycznych. Przedstawiciele szkoły muzycznej przeprowadzili fascynującą prezentację, podczas której zaprezentowali trąbkę, saksofon, klarnet oraz inne instrumenty dęte. Każdy z instrumentów został szczegółowo omówiony, włącznie z demonstracją dźwięków i technik gry. Dzieci miały również możliwość zadawania pytań, co świadczyło o ich ogromnym zainteresowaniu. Wiele emocji wzbudziły praktyczne warsztaty, podczas których uczniowie pod okiem doświadczonych muzyków mogli własnoręcznie wypróbować każdy z instrumentów. Spotkanie okazało się niezwykłą okazją do odkrycia talentów i zainteresowań naszych uczniów, a także przedstawienia im szkoły muzycznej jako miejsca, w którym mogą rozwijać swoje pasje. Zauważalne było duże zaangażowanie zarówno ze strony dzieci, jaki prowadzących, co sprawiło, że spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze.

 

32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku odbywał się pod hasłem PŁUCA PO PANDEMII. W tym roku nasza szkoła dołożyła cegiełkę w postaci zebranych środków na wsparcie tej szczytnej akcji. Samorząd uczniowski zorganizował kiermasz galaretki, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Zebrane środki zasiliły puszkę z którą kwestowała dzielnie nasza Pani dyrektor Jolanta Matuszczyk. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie.