Witamy 

Przedszkole nr 5 mieści się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żołnierskiej 188.
Jest to miejsce życzliwe i przyjazne wszystkim dzieciom.
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka
z uwzględnieniem jego potrzeb, a także oczekiwań rodziców.
Naszymi dziećmi opiekuje się i uczy profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne do pełnienia ww. funkcji kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 600 do 1600.

W Przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

Biedronki – 3,4-latki

Grupa liczy 26 dzieci, wychowawcą jest mgr Ewelina Żmuda
oraz mgr Anna Rudawska - Kosno

 

Żabki – 4,5-latki

Grupa liczy 20 dzieci, wychowawcą jest mgr Izabela Komoniewska
oraz mgr Anna Rudawska - Kosno 

 

Motylki – 6-latki

Grupa liczy 20 dzieci, wychowawcą jest mgr Agata Bretner
oraz mgr Jolanta Bień

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski (3,4,5,6-latki) - mgr Joanna Staroń

Religia  (4,5,6-latki) - ksiądz mgr Bronisław Waksmundzki

 

Intendentem przedszkola jest p. Ewa Znowiec.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Grupa Motylki i Żabki

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci
w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową,grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00-9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30-10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 

10.45-11.15

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali,zajęcia ruchowe.

 

11.15 -11.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 

11.30-12.00

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.00 - 12.30

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.30- 13.20

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane, pobyt
na świeżym powietrzu.

 

13.20 - 13.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

13.30 – 13.45

Podwieczorek. 

 

13.45 – 16.00 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane
do potrzeb i możliwości dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozchodzenie się do domu.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Biedronki

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci
w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 - 8.50

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.50 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 

9.00-9.30

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.

 

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 

10.00-11.15

Spacery, wycieczki, poznawanie najbliższego otoczenia. Zabawy swobodne na placu zabaw lub w sali,zajęcia ruchowe.

 

11.15 -11.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

 11.30-12.00

Obiad - doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego spożywania posiłku.

 

12.00 - 12.30

Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Zajęcia czytelnicze.

 

12.30- 13.20

Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające nabyte wiadomości. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane, pobyt
na świeżym powietrzu.

 

13.20 - 13.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

 

13.30 - 13.45

Podwieczorek. 

 

13.45 – 16.00

 

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy dostosowane
do potrzeb i możliwości dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozchodzenie się do domu.

Podstawa programowa jest realizowana w poszczególne dni, w określonych godzinach:

Biedronki -  pon., śr., pt., 800-1300; wt., czw., 845-1345

Żabki - pon., śr., pt., 800-1300; wt., czw., 845-1345

Motylki - pon., śr., pt., 800-1300; wt., czw., 830-1330

 

 W naszym Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego: „Wokół Przedszkola" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej wyd. MAC.