Odsłony: 4086

 

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Dominika Ranik
Zastępca przew. - Agnieszka Jędrusik
Skarbnik - Paulina Bucka

 

KONTO RADY RODZICÓW
05 1020 2498 0000 8502 0513 8955

 

Regulamin Rady Rodziców