HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
mgr Małgorzata Wójcik-Czapla

PONIEDZIAŁEK
8:00 - 8:30 (przedszkole) gr. I
8:30 - 9:00 (przedszkole) gr. II
9:30 - 10:00 (przedszkole) gr. III
10:00 - 10:30 (przedszkole) gr. IV
10:30 - 11:00 (przedszkole) gr. V
11:00 - 11:30 (przedszkole) gr. VI
11:30 - 12:30 (przedszkole) zaj. indywidualne
12.30 - 13.30 (szkoła) zaj. indywidualne
13.30 - 14.15 (szkoła) gr. VII

WTOREK
11:45 - 12:30 (szkoła) zaj. indywidualne
12:45 - 13:30 (szkoła) gr. VIII
13.30 - 14:15 (szkoła) gr. IX

ŚRODA
11:45 - 12:30 (szkoła) gr. X
12:45 - 13:30 (szkoła) gr. XI
13:30 - 14:15 (szkoła) gr. XII
14:15 - 15:00 (szkoła) gr. XIII

CZWARTEK
12:45 - 13:30 (szkoła) gr. XIV
13:30 - 14:15 (szkoła) gr. XV
14:15 - 15:00 (szkoła) gr. XVI

PIĄTEK
11:45 - 12:30 (szkoła) gr. XVII
12:30 - 13:30 (szkoła) zaj. indywidualne
13:30 - 14:30 (szkoła) zaj. indywidualne