Odsłony: 136

W ramach realizacji projektu dla uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie… 13 grudnia 1981r. - Pamiętamy!” uczniowie klas ósmych naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie online  pt.: Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”. Wykład poprzedzony był wystąpieniem pani Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem wykładu było przybliżenie młodzieży realiów życie na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, a także uświadomienie jak trudna i niebezpieczna była prowadzona w tym czasie walka o wolność i suwerenność naszej ojczyzny.