Zapraszamy do zapoznania się z artykułami.

Zapraszamy do obejrzenia prac przyszłych architektów z klasy 6.

    W dniu 21 września 2023 roku w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klasy 5 uczestniczyli w rowerowej wycieczce na Pustynię Błędowską. Trasa przejazdu przebiegała przez obszar lasów błędowskich, co dodatkowo uatrakcyjniło wyjazd walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i wyrazili chęć powtórzenia tej rowerowej wyprawy w najbliższym czasie, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Opiekunem wycieczki była Pani Dyrektor J. Matuszczyk i rodzice uczniów klasy 5.

Narodowe Czytanie Nad Niemnem – 8 IX 2023 r.
Ogólnopolska akcja propagująca znajomość literatury narodowej od 12 lat odbywa się na początku września z udziałem Pary Prezydenckiej oraz słynnych osobistości świata kultury. W tegorocznym centrum wydarzeń znalazło się Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, która niezwykle barwnym językiem maluje obszerną panoramę rodzinnych Kresów nad tytułowym Niemnem. Dzieło przybliża życie polskiego społeczeństwa w 23 lata po upadku powstania styczniowego, opisując emocje, przeżycia i problemy ówczesnych Polaków. Autorka obok wspaniałych pejzaży nadniemeńskiej przyrody przedstawia dziedzictwo powstania powracającego we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci.
W ramach obchodów Narodowego Czytania w naszej szkole pojawił się kącik biograficzny poświęcony Elizie Orzeszkowej, a uczniowie zostali zapoznani z sylwetką pisarki oraz ciekawostkami na temat jej twórczości (autorka była dwukrotnie nominowana do literackiej Nagrody Nobla!). Odbył się również konkurs na czytanie ze zrozumieniem fragmentów powieści - legendy o Janie i Cecylii.
Nad Niemnem zostanie w naszej pamięci jako uniwersalna historia o walce o wolność, miłość i o odwadze bycia sobą w życiowych wyborach.

A już za rok czytamy Kordiana Juliusza Słowackiego.

 Zdjęcia wykonano przy użyciu sprzętu pozyskanego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.