Zarządzenie

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 5 w ZSP nr 1

Pobierz