Odsłony: 395

„Z KULTURĄ MI DO TWARZY” -  to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny do którego od października 2021r. przystąpiła klsa1. Celem projektu było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niepełnoprawnych. Realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w październiku i trwała do końca maja.  Projekt składał się z 4 modułów :

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Z każdego modułu klasa 1 musiała wykonać co najmniej 5 wybranych zadań. Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pracowali nad każdym zadaniem. Spotkanie z Panem Prezydentem, wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy na grobie pierwszego Kierownika Szkoły, poznanie brzmienia i wyglądu  instrumentów muzycznych, wykonanie bardzo kreatywnych Kartek świątecznych dla seniorów, przygotowanie występu dla Babć i Dziadków , wspólnie z rodzicami wykonanie DRZEWA Genealogicznego czy skonstruowanie „Chińskich  wachlarzy” – to niektóre z ponad 24 zadań jakie PIERWSZAKI zaliczyli na 6+. Szkoła otrzymała certyfikat a uczniowie pamiątkowe dyplomy. Realizacja projektu przyniosła uczniom klasy 1 wiele radości i zadowolenia oraz najważniejsze –  zaangażowali również rodziców.