Odsłony: 343

W dniu 30 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste obchody dwóch ważnych wydarzeń - 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji     3 Maja oraz 20 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zorganizowane przez nauczycieli oraz uczniów wydarzenie miało na celu uczczenie tych historycznych wydarzeń oraz zwiększenie świadomości uczniów na temat historii Polski oraz wspólnoty europejskiej. Podczas godzin wychowawczych oraz zajęć historii odbyły się pogadanki i lekcje tematyczne, podczas których omawiano znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz przynależność Polski do UE. Uczniowie mieli okazję brać udział w dyskusjach na temat wartości, które niosą te wydarzenia oraz jak wpływają na nasze codzienne życie. Nasi uczniowie również aktywnie włączyli się w obchody, wykonując prezentacje oraz tworząc patriotyczne plakaty, które zdobiły szkolne korytarze. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności uczniów, cała szkoła była ozdobiona symbolami narodowymi oraz europejskimi, co dodatkowo podkreśliło atmosferę patriotyzmu i jedności. Dzięki takim inicjatywom, mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą świadomi swojej historii oraz będą aktywnie interesować się sprawami naszego kraju i wspólnoty europejskiej. Obchody obu wydarzeń były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na ważne wartości, którymi powinniśmy kierować się każdego dnia.