4 XII 2020 r. – ŚWIĘTEJ BARBARY- DZIEŃ GÓRNIKA

 

Święta Barbara jest patronką Górników - którzy w tym dniu  obchodzą swoje święto. Co roku gościliśmy tych dostojnych panów w  pięknych strojach galowych  na akademii w  naszej szkole.
W tym roku również nie zapomnieliśmy o nich, ale uczcimy ten dzień w inny sposób, przez pogadanki na lekcjach zdalnych w klasach I-III. 4 grudnia  nie zabraknie również piosenek i wierszyków tematycznie związanych ze świętem Braci Górniczej.

 Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonali prace plastyczne
i niektóre z nich zamieszczamy na stronie internetowej naszej szkoły dołączając do życzeń: zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim GÓRNIKOM czynnym i emerytowanym za ich pracę w  ciężkich  i niebezpiecznych warunkach, za poświęcenie, za trud, za bogactwa i skarby ziemi służące wszystkim.

 

Dla górnika słonecznik koniecznie!

Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.  

Kiedy w czarny węgiel się wwierca,

W bardzo czarnym, podziemnym chodniku

- niech słonecznik mu świeci od serca.                       

 

„NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN” 

Uczniowie klas I-III wraz w wychowawcami.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmsIHr0iSww&feature=youtu.be

 

barb.1.jpgbarb2.jpgbarb4.jpgbarb3.jpg