Odsłony: 461

„Witaj szkoło”

Nowy Rok Szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy  o godz. 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Dąbrowie Górniczej, której przewodniczył ks. Proboszcz Bronisław Waksmundzki. We mszy uczestniczyli licznie nauczyciele wraz z Panią dyrektor, uczniowie i rodzice. Następnie o godz. 9.00 cała społeczność szkolna zgromadziła się na Sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor Jolanta Matuszczyk powitała gorąco wszystkich zgromadzonych: uczniów, nauczycieli, pracowników ZSP nr 1 oraz rodziców. Następnie odczytała list od Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Przedstawiła również nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas.

Uczennice i uczniowie klasy III  oraz jedna uczennica klasy I w swoim  imieniu przywitali szkołę, pożegnali wakacje, nawiązując do wspomnień, zaprosili uczniów do nauki,  zwłaszcza najmłodszych kolegów i koleżanki z klasy I. Bardzo poważnym akcentem przypomnieli o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  w 1939 r. Całość uświetnili wesołą piosenką „ Chociaż mało mamy lat”.

Na forum powitano uczniów klasy I  gromkimi brawami. Następnie uczniowie wszystkich klas udali się do swoich sal lekcyjnych wraz
z wychowawcami.

„ Bo co może, co może mały człowiek, tak jak ja, albo ty?

Ktoś powiedział, że robiąc to co robi, właśnie uczy się żyć”