Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

Uczniowie klas I – III pod opieką wychowawców wzięli udział akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” 

ogłoszonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

 

Akcja ta została przeprowadzona na zajęciach w marcu i na początku kwietnia. Realizowano wytyczone cele przez organizatora:

 - kształtowanie prawidłowych umiejętności, postaw i nawyków dotyczących higieny osobistej,

- dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się, propagowanie aktywności fizycznej  

  w domu  i na świeżym powietrzu, dostosowywanie ubioru do pogody,

- dostrzegania roli higieny osobistej na co dzień oraz w warunkach nasilonego zagrożenia rozprzestrzeniania chorób zakaźnych,

  z naciskiem na praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez przestrzeganie etapów mycia rąk,

-  uwrażliwienie na potrzebę szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa

i higieny obowiązujących w okresie pandemii – zasada DDM; dystans, dezynfekcja, maseczka.

Uczniowie klasy I wykonali swoją wersję „wirusa - dobrego”  SKARPETOLA,  która ma  pomóc pokonać złe wirusy.

Uczniowie klasy II – obejrzeli   film pt. “ Krótki film o koronawirusie dla dzieci”.

Następnie zapoznali się z  materiałami edukacyjnymi otrzymanymi z Sanepidu, w formie papierowej i elektronicznej

oraz wykonali powierzone zadania z nimi związane m.in.

- “Kiedy myć ręce” -  quizu

-  Praca plastyczna –  w jakich sytuacjach należy myć ręce:

https://photos.app.goo.gl/pTQmCNSkZnukfqaXA

-  Wspólne przejście do toalety i ćwiczenia praktyczne wg instrukcji

- Zadanie domowe - uczniowie otrzymali  “Instrukcję  mycia rąk” – zadaniem było  nauczyć członków rodziny 

prawidłowego mycia rąk wg instrukcji (pięć osób) każda osoba podpisała  się na palcu odrysowanej dłoni na kartce.

 

 W klasie III wykorzystano dostarczone materiały oraz dodatkowo historyjkę obrazkową o myciu rąk do pokolorowania.

Uczniowie wykonywali plakaty związane z w/w tematyką.

Uczniowie  z zaangażowaniem brali udział  w zajęciach, chętnie się wypowiadali.

Dzielili się wieloma interesującymi spostrzeżeniami oraz dużą znajomością tematu.

Chętnie korzystali  z dostarczonych im materiałów.

Każdy uczeń po zajęciach oraz doświadczeniami z dwuletniej pandemii:

- wie czym jest wirus i jakie choroby wywołuje,

- zna i stosuje zasady ochrony przed wirusami,

- wyjaśnia potrzebę szczepień,

- prawidłowo myje ręce zgodnie z instrukcją.

                                                                                                                       Koordynator: E. Porc

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)